ความคิดเชิงบวก ส่งผลต่อผู้ให้บริการอย่างไร

ความคิดเชิงบวก ส่งผลต่อผู้ให้บริการอย่างไร

ความคิดเชิงบวก ส่งผลต่อผู้ให้บริการอย่างไร

การคิดเชิงบวก หมายถึง การที่มองเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแง่ดี ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขในทุกๆวัน

งานบริการ หมายถึง งานที่ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้า หรือผู้ติดต่อผู้ขอรับบริการ ทำให้ผู้ขอรับบริการนั้นเกิดความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการและองค์กรที่ติดต่อ

แน่นอนว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องพบเจอ คือการร้องเรียนจากลูกค้าผู้ที่ไม่พอใจในเรื่องต่างๆ ผู้ให้บริการ จะต้องมีความอดทนในการรับฟังปัญหาเหล่านั้น หากพวกเขาสามารถปรับทัศนคติให้เป็นความคิดเชิงบวกก็จะสามารถรับมือกับความกดดันได้ และช่วยให้ปัญหานั้นๆผ่านไปด้วยดี และปราศจากอคติ

ความคิดเชิงบวก ส่งผลต่อผู้ให้บริการอย่างไร

การคิดเชิงบวกก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 3 ฝ่าย

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่มีความคิดเชิงบวก จะมีความสุขและความสบายใจในการทำงาน สามารถขจัดความเครียดออกไป และจะส่งผลไปยังคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานให้ไม่มีความเครียดเช่นกัน นอกจากนั้นการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน การแก้ปัญหาต่างๆจะง่ายขึ้น กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเอง และไม่ก่อให้เกิดความคิดที่เป็นอคติกับกับลูกค้าอีกด้วย

2. ผู้ขอรับบริการ
ลูกค้า หรือ ผู้ติดต่อ ได้รับความพึงพอใจและ ประทับใจ ก่อให้ เกิดความศัรทธาไว้วางใจและความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรรวมทั้งมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการ

3. องค์กร
หากการบริการเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร องค์กรสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่า และสามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ นอกจากนั้นหากพนักงานมีความคิดเชิงบวก บรรยากาศในการทำงานจะดี และพนักงานภายในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดี

แนวคิดเชิงบวกสำหรับผู้ให้บริการ

•เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และต้องผ่านไปได้ด้วยดี
•อุปสรรคต่างๆ เป็นสิ่งท้าทายและเป็นประสบการณ์ที่ดี สามารถนำพัฒนาตัวเองและองค์กร
•การให้บริการที่ลูกค้าพึงพอใจเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ
•การบริการของเรา ทำให้ลูกค้าได้รับความสุข ส่งผลดีต่อองค์กร
•ลูกค้าร้องเรียน เพราะเขากำลังมีปัญหา หรือ ทุกข์ร้อน ไม่ได้โกธรผู้ให้บริการเป็นการส่วนตัว

จะเห็นได้ว่า การคิดเชิงบวกมีความสำคัญมากต่องานบริการเพราะไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ามากแค่ไหน การมีทัศนคติที่ดี การคิดเชิงบวกจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่พนักงานบริการทุกแขนง สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพจิตที่ดี การทำงานมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่าย และเป็นการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยความสุข

คนส่วนใหญ่มักจะ หางาน ทำเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม วันนี้เรามอง หางาน  จากงานที่เราต้องการ ส่วนมากมักจะ หางาน ในที่ต่างๆ แต่ในอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณสามารถ หางาน เพื่อทำเงินกับมันได้ เพียงแค่คุณเปิดใจที่จะ หางาน ทำได้ด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ทางไหน จุดเริ่มต้นอยู่ที่เรา หางาน กันทั้งหมด งานออนไลน์ ก็เป็นงานหนึ่งที่น่าจับตามอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s