เรียนรู้ สู่โอกาสในยุคดิจิตอล

เรียนรู้ สู่โอกาสในยุคดิจิตอล

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ซึ่งพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคน รวมทั้งลักษณะการทำงานออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วย อาชีพใหม่เกิดขึ้น อาชีพเก่าบางอาชีพจะลดความสำคัญลง ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งรูปแบบการศึกษาแบบเก่าอาจไม่สามารถรองรับการสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ตลอดชีวิตได้อีกต่อไป ผู้ประกอบอาชีพต้องปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ อุตสาหกรรมต้องพัฒนาทักษะของลูกจ้างให้เหมาะสม รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคข้อมูลข่าวสารนั้นน่าจะเป็นรูปแบบที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ซึ่งมวลชนหมู่มากสามารถเรียนรู้ได้แต่ต้องเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ใหม่ๆ อาทิ หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOCs) ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นตลอดชีวิต โดย MOOCs นั้นมีการเติบโตไปอย่างก้าวกระโดด หรือช่องทางการเรียนรู้อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วีดิทัศน์ สื่อสังคม เกม จึงนับเป็นโอกาสดีของคนรุ่นใหม่ในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้ นอกจากนี้การบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ยังเป็นแนวโน้มสำคัญในการนำมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในอนาคตอีกด้วย

เรียนรู้ สู่โอกาสในยุคดิจิตอล

การเรียนรู้คือกการสร้างโอกาสให้กับตัวเรา

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ได้จัดทำชุดองค์ความรู้ หนังสือเล่มเล็ก DigiLearn is Now ซึ่งจะฉายภาพให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ที่เหมาะสม ให้สามารถปรับใช้ในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพได้หลากหลายในอนาคต

เนื้อหาองค์ความรู้เล่มนี้ จะบอกเล่าให้เห็นถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเรียนรู้ในระดับโลกในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างรูปแบบการเรียนรู้บนแพล็ตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นนิยมและประสบความสำเร็จ แนวโน้มอนาคต ผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ ไอเดียตัวอย่างใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ พร้อมบทสัมภาษณ์นักคิดนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

การทำความเข้าใจกับทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมและปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น OKMD หวังว่า หนังสือเล่มเล็ก DigiLearn is Now เล่มนี้จะมีส่วนช่วยจุดประกายความคิดของคนรุ่นใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มองเห็นโอกาสใหม่ๆ จากการเรียนรู้ สามารถต่อยอดการเรียนรู้ในช่องทางต่างๆสร้างสรรค์ต่อยอดไอเดียและอาชีพ เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะของตนเอง รวมถึงเป็นข้อมูลความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สนใจ สามารถนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

ถ้าวันนี้เรามีรายได้เพิ่มเติม อีกช่องทางหนึ่งมันคงจะดี แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองมองดูทางนี้
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานออนไลน์อยู่ นี้อาจจะเป็นการหางานออนไลน์ที่คุณกำลังตามหา
เพราะมันเป็นทำงานออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหางานออนไลน์ในอินเตอร์เน็ตและที่สำคัญทุกอย่างเราทำผ่านระบบ ออนไลน์ หมดเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดว่านี่คือการตามหางานออนไลน์ ที่แท้จริงอยู่แล้วเป็นการหางานออนไลน์ ที่คุณมองหากันอย่างยาวนาน ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s