สร้างมุมมอง ในการทำงาน

สร้างมุมมอง ในการทำงาน

สร้างมุมมอง ในการทำงาน

ผู้ชายทำงานหลายๆ ท่านอาจจะกำลังรู้สึกเบื่อหน่าย และจำเจกับการทำงานเหลือเกิน และคงคิดในใจว่า ทำไมมันเบื่อ มันท้อแท้ มันหดหู่ขนาดนี้ แถมปัญหาในการทำงานก็รุมเร้าทุก ๆ วัน จะหาคนมาเข้าใจและให้กำลังใจเราก็หาไม่ได้เลย อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปครับ วันนี้ผมขอนำมุมมองความคิดดี ๆ มาให้ท่านผู้อ่าน เพื่อจะทำให้คุณมีความสุขกับการทำงาน หายจากการซึมเศร้า เรามาดูกันครับ

สร้างมุมมอง ในการทำงาน

มุมมองที่ 1 ให้ท่านผู้อ่านคิดว่า ทุกคนก็มีปัญหาที่คล้ายกัน

จากการศึกษาในประเทศเยอรมนี พบว่า 90% ของคนทำงานไม่พึงพอใจกับงานที่ทำอยู่ แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเกือบทุกคนทำงานไม่ตรงกับความสามารถของตัวเอง คือคนส่วนใหญ่มักมีปัญหาคล้าย ๆ กันในการต่อสู้ และไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นงานอะไร เพราะทุกคนมีพื้นฐานของปัญหาที่คล้าย ๆ กัน จึงไม่ได้มีคุณคนเดียวที่มีปัญหา

มุมมองที่ 2 อย่าคาดหวังกับสิ่ง ๆ เดียว

หลายครั้งเรามักจะเลือกงานที่ดูโดดเด่น เช่น เงินเดือนสูง หรือตำแหน่งหน้าที่การงานดี หรือเป็นงานสนุก ซึ่งความคาดหวังเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นจริงอย่างที่หวังก็ได้ จึงควรคิดเสียใหม่ว่า ความสุขที่ได้จากงานก็คือการได้พบเจอแต่คนนิสัยดี ๆ แวดล้อมตัวเรา มีเจ้านายที่มีเมตตาและสถานที่ทำงานดี เมื่อเราไม่คาดหวังสูงเกินจริงเราก็จะไม่รู้สึกผิดหวัง

มุมมองที่ 3 ให้เข้าใจความหมายของคำว่า “เงิน”
บางคนคิดว่าเงินสำคัญเหนืออื่นใด แต่จากการศึกษาพบว่า เราหาเงินเท่าไรก็ไม่รู้จักคำว่าพอ เนื่องจากเรามักเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอ และเราก็มักพบคนที่มีรายได้มากกว่าเรา แต่ถ้าใครทำงานโดยคิดว่ามีรายได้เพียงพอแล้ว ชีวิตก็จะมีความสุข

มุมมองที่ 4 รู้จักการแบ่งปัน

การทำงานอย่างมีน้ำใจยอมรับซึ่งกันและกันและทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ และเมื่อทำงานสำเร็จด้วยดีแล้วเจ้านายไม่ชื่นชม ก็อย่าน้อยใจหรือเสียใจ เพราะเป็นไปได้ว่ามีพนักงานมากมายจนเจานายไม่มีเวลามากล่าวชมทุกคน

มุมมองที่ 5 อย่ามองหาความยุติธรรม

เมื่อเราต้องทำงานกับผู้คน ก็ต้องมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นบ้าง อย่าลืมว่ามนุษย์ไม่ได้มีความยุติธรรมที่เกิดขึ้นเองอย่างอัตโนมัติ แต่เกิดจากความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่า การหางานที่มีความยุติธรรมจะทำให้เสียเวลาเปล่า เพราะมันไม่มี เราจึงควรปลอบใจตัวเองบ้างว่า บางครั้งเราก็ได้ประโยชน์จากความไม่ยุติธรรมเหมือนกัน

มุมมองที่ 6 สองคนดีกว่าคนเดียว

การทำงานกับคนหมู่มากก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง มีเสียงและสิ่งอื่น ๆ ที่รบกวนการทำงาน แต่เราก็ต้องทำใจเมื่อต้องทำงานกับผู้คน เพราะคงไม่มีใครอยากทำงานคนเดียว ที่ใดก็ตามที่มีมนุษย์ก็มักมีเรื่องเครียด ๆ มาเป็นผงชูรสให้แก่ชีวิต แล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นรางวัลให้แก่ตัวเองในแง่ที่ว่า เราไม่ได้โดดเดี่ยวเพียงลำพัง

มุมมองที่ 7 เข้าใจพื้นฐานของชีวิต

บางคนมักมีปัญหาเดิม ๆ ในการทำงานจนฝังรากลึกในชีวิตของเรา และในชีวิตทำงานก็มีเรื่องเกิดขึ้นซ้ำ ๆ เสมอ จนกระทั่งเราเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ และตอบโจทย์ปัญหาเหล่านั้นได้ แต่ก็ต้องอาศัยเวลาและความกล้าที่จะสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ จนเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

มุมมองที่ 8 ความรู้สึกในด้านบวก

เราไม่ควรมีความรู้สึกในด้านลบกับใคร ความโกรธทำให้อารมณ์เป็นพิษและเสียสุขภาพ เราจึงควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ เช่น เมื่อรู้สึกโกรธเพื่อนร่วมงานที่มาทำงานสาย ก็ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ลองฝึกความคิดในด้านบวกบ่อย ๆ ก็จะทำให้เราเรียนรู้การจัดการกับความรู้สึกของตัวเอง โดยไม่ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมมาทำให้เราอารมณ์เสีย

มุมมองที่ 9 ติดต่อกับคนอย่างถูกวิธี

การแสดงความก้าวร้าวมักส่งผลลบต่อตัวเรา โดยเฉพาะการนำมาใช้กับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย เพราะหากเราเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางก็จะทำให้เราก้าวร้าวคนอื่น เพราะคิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอ แต่การอ่อนน้อม พูดจาประนีประนอมจะทำให้ได้รับความร่วมมือในการทำงานหรือการติดต่อกับผู้คนเป็นอย่างดี

เพิ่มทักษะการทำงาน

ปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่พนักงานและนายจ้างไม่ควรมองข้าม และสมควรที่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเราสามารถแบ่งการพัฒนาทักษะการทำงานออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือ การพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ และการพัฒนาทักษะทางด้านความสามารถที่เป็นสิ่งที่จับต้องและวัดผลได้ ซึ่งการพัฒนาทักษะการทำงานควรจะต้องพัฒนาทั้งสองประเภทควบคู่กันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ เป็นเทคนิคการพัฒนาทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมาฝากกัน

เทคนิคการพัฒนาทักษะการทำงาน
1. ค้นหาจุดอ่อนของตัวเอง การค้นหาจุดอ่อนของตัวเองถือว่าเป็นสิ่งที่ยากเนื่องจากโดยธรรมชาติของคนส่วนมากจะไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไร หรือบางคนรู้แต่ไม่ยอมรับ แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรบ้างหรือมีทักษะอะไรที่ควรจะพัฒนาคุณสามารถให้บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดตัวเองเช่น เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือบุคคลในครอบครัวเป็นคนวิเคราะห์ หรือใช้แบบทดสอบ เราสามารถทดสอบจุดอ่อนและจุดเด่นของเราได้จากแบบทดสอบประเภทต่างๆ เช่น การดูลักษณะนิสัย แบบทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบทางภาษา แบบทดสอบการคำนวณ เป็นต้น

2. ตั้งเป้าหมาย หลังจากที่คุณรับรู้ถึงจุดอ่อนแล้ว ทีนี้คุณก็สามารถกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าคือคุณต้องการพัฒนาทักษะอะไร และเป้าหมายที่จะต้องไปถึง ณ จุดใด คุณจะต้องรู้ว่าทำไมคุณถึงเลือกที่จะพัฒนาทักษะเหล่านั้นและหลังจากที่คุณได้พัฒนาทักษะเหล่านั้นแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาจะมีอะไรบ้าง เช่น การทำงานของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งงานก็จะมีโอกาสมากขึ้นด้วย หรือทำให้คุณทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดี เป็นต้น

3. การปฏิบัติ การที่คุณมีการบันทึกเป้าหมายที่ประกอบไปด้วยแผนงานที่ดูดีสวยหรูแต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตาม ความตั้งใจและแผนงานของคุณก็เปรียบเสมือน แผ่นกระดาษที่ไม่มีค่าอะไรแต่ในทางกลับกับคุณกลับต้องมาเสียเวลาในการวิเคราะห์และวางแผนโดยไม่ได้อะไรกับเวลาที่คุณเสียไป

4. ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง หลังจากที่คุณได้ปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว สิ่งที่สำคัญคือการประเมินผลว่าทักษะของคุณได้มีการพัฒนาไปถึงจุดที่คุณตั้งไว้หรือไม่ ถ้าการประเมินมีผลเป็นที่ไม่น่าพอใจคุณก็ต้องกลับไปวิเคราะห์ว่าแต่ละขั้นตอนมีจุดบกพร่องอะไรบ้างเพื่อที่คุณจะได้ปรับวิธีหรือกลยุทธเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจ แต่ถ้าการประเมินผลออกมาเป็นที่น่าพอใจคุณยังสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีกได้เช่นเดียวกัน

การพัฒนาทักษะในการทำงานนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จต่างหากที่เป็นสิ่งที่ยาก ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีแรงจูงใจ ไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ และไม่เห็นความสำคัญ เช่น คิดว่าทำไปก็เท่านั้น ทำไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้น

คนส่วนใหญ่มักจะ หางาน ทำเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม วันนี้เรามอง หางาน  จากงานที่เราต้องการ ส่วนมากมักจะ หางาน ในที่ต่างๆ แต่ในอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณสามารถ หางาน เพื่อทำเงินกับมันได้ เพียงแค่คุณเปิดใจที่จะ หางาน ทำได้ด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ทางไหน จุดเริ่มต้นอยู่ที่เรา หางาน กันทั้งหมด งานออนไลน์ ก็เป็นงานหนึ่งที่น่าจับตามอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s