การทำงานอย่างมีความสุข

การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

ในการทำงานจริงๆ คนที่ทำงานและประสบความสำเร็จ ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับทฤษฎี แต่มันขึ้นอยู่กับที่ตัวเรานั้นจะตั้งใจทำมันจริงเปล่า และไม่ต้องใช้ทฤษฎีก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ไทเกอร์วูด เวลาตีกอล์ฟ จริงๆไม่ต้องมาใช้ทฤษฎีในการตีแต่ใช้ความชำนาญ ดังนั้น หากต้องการทำอะไร ก็ให้ทำให้เกิดความชำนาญ ไม่ต้องแข็งทื่อตามทฤษฎีใด

การทำงาน ..ใครๆ ก็อยากให้ผลงานออกมาดีเยี่ยม หรือทำงานในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายออกมาให้ดีที่สุด หรือเรียกว่าทำงานให้ประสบความสำเร็จตามที่เราและเจ้านายคาดหวังเอาไว้ ยิ่งกว่านั้นการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ เพียงแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้ง ดูจะไม่น่าพอใจมากนักในสายตาของคนทำงาน และรวมทั้งเจ้านายของคุณ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของการทำงาน ฉะนั้นผลงานที่ออกมาจากความตั้งใจ ทุกครั้ง เราเรียกว่าการทำงานแบบนี้ว่าการทำงานที่มีประสิทธิผล หนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้คนทำงาน ทีมงาน และองค์กรเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวเรา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล คือ การทบทวนผลการทำงานออนไลน์ แบบเหลียวหลัง แลหน้า…ไม่ว่าการทำงานของเราจะประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว หรือมีปัญหา เราจะนำมาเป็นบทเรียนในการเรียนรู้ ซึ่งพอจะแยกออกเป็นสังเขปได้ว่า

แนวทางของการทำงาน

(1) Development : ไม่หยุดยั้งการพัฒนา
ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้จะต้องเป็นคนที่มีหัวใจของการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีการทำงาน โดยต้องเป็นผู้ที่มีการสำรวจและประเมินความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา คอยตรวจสอบว่าเรามีจุดแข็งและจุดบกพร่องในด้านใดบ้างและพยายามที่จะหาทางพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดบกพร่องของตนให้ดีขึ้น เช่น ถ้าไม่เก่งภาอังกฤษ..ซึ่งจำเป็นต้องนำมาใช้ในการทำงาน..ก็ควรขวนขวายหาโอกาสที่จะเรียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานแบบเดิม ๆ โดยควรจะหาเทคนิคและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ

(2) Connection – ธุรกิจที่ดี
การมีความสัมพันธ์กันทางด้านธุรกิจ จะส่งผลให้งานต่างๆ สำเร็จได้โดยง่าย ปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าเราเก่ง ทีมงานเก่ง ของเราดี ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ แต่ คงไม่ง่ายนัก การมีสื่อสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

(3) Positive Thinking : คิดแต่ทางบวก
ความคิดทางบวกจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้คุณมองโลกในแง่ดี มีกำลังใจและพลังที่จะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ คนที่มีความคิดทางบวกจะเป็นคนที่สนุกและมีความสุขกับงานออนไลน์ ที่ทำ แสวงหาโอกาสที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นอยู่เสมอ…สำหรับผู้ที่มีความคิดในด้านลบอยู่ตลอดเวลา จะเป็นผู้ที่หมกมุ่นอยู่แต่กับปัญหา ชอบโทษตัวเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ ขาดความคิดที่จะพัฒนาตนเองและงานที่ทำ…ในที่สุดผลงานที่ได้รับย่อมขาดประสิทธิภาพ

(4) Endurance : มุ่งเน้นความอดทน
ความอดทนเป็นพลังของความสำเร็จ…อดทนต่อคำพูด อดทนต่อพฤติกรรมการดูหมิ่นหรือสบประมาท อดทนต่อความเครียดในการทำงาน…คนบางคนลาออกจากที่ทำงานเพราะเจอหัวหน้างานพูดจารุนแรง หรือเพียงแค่ถูกต่อว่าต่อหน้าที่ประชุมเท่านั้น…คุณรู้ไหมว่าการลาออกจากงานบ่อย ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะเวลาคุณไปสมัครงานที่ไหนเค้าอาจจะมองว่าคุณเป็นคนไม่มีความอดทนเลยก็เป็นได้ (เสียประวัติการทำงานของคุณเอง) หากคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือไม่ปรารถนา ขอเพียงแต่ให้คุณมีความอดทนและอดกลั้นเข้าไว้ แล้วคุณจะสามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้สำเร็จ

(5) ความมีน้ำใจให้กับทุกๆ คน
ช่วยเหลือ อย่างจริงใจ ด้วยคำพูด หรือ จากความคิดเห็นต่างๆ ที่พยายามถ่ายทอดความรู้มาให้เป็นการแสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดี มีน้ำใจดีงามต่อผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชา ตัดเรื่องความขึ้งโกรธออกไปจากความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง โดยนึกถึงผู้อื่นอยู่เสมอ

(6) การทำงานที่ทุ่มเท
ให้ความคิดเห็น และช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และ แนะนำในทุกๆด้านทุ่มเทให้กับงานจริงๆมีความคิดไม่หยุดนิ่ง ทุกๆ คนในองค์กรควรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงาน คือให้คิดอยู่เสมอว่า เวลาทำงานไปแล้ว องค์กรจะได้อะไร ดังนั้นการทำงานออนไลน์ จึงต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s